Narozena 13. listopadu 2020
CMKU/ND/23199/20
fena

Matka - BAILEYS Edmont´s Angelic Eyes
Otec - SEMTEX Bohemica Hastav

Rodokmen

VN 1 MVP Brno

 

Fotogalerie