Baileys je úspěšně uchovněna :)

06.06.2020 23:41

Tak jsme dneska naši princeznu BAILEYS Edmont´s Angelic Eyes zbonitovali.

Komise ve složení pan Čelakovský, pan Adlt a paní Iveta Herinková naznala, že Baileys je vhodná do chovu
a s krásnými 307 body byla zbonitována, tedy úspěšně uchovněna :)

Za pomoc a předvedení moc děkuji Lence Vastlové! ;)