MVP Mladá Boleslav - Woodovka je Junior Šampion CZ

29.08.2018 21:46

Dne 26.8.2018 jsme se zúčastnili mezinárodní výstavy psů, kde naše odchovankyně
Beatrice Wood obhájila titu Český Junior Šampion a v mezitřídě vybojovala
V1 CAC