Special Dog Show Brno

04.10.2021 20:48

Na speciální výstavě dog při WDS v Brně se předvedli naši odchovanci i svěřenci.

Rozhodčí Gerard Mignot /Fr/
INVERNESS Edmont's Angelic Eyes - třída dorostu -  V 4 /6
CHAINSMOKERS Edmont's Angelic Eyes - tmezitřída - V 1 CAC /3
FABLE Edmont's Angelic Eyes - třída otevřená - V 4 /9
BEATRICE WOOD Edmont's Angelic Eyes - třida šampionů - V 2 Res.CAC
URIÁŠ Bohemica Hastav - mezitřída - V 3 /3

Na fotografiích představujeme náš dreamteam :D
Edmontovci a Bohemica Hastav Kennel

A naše psy Beatrice Wood, Inverness, Uriáše a Fable.